در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

image
درباره شورای هماهنگی

سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

این نهاد غیر دولتی با موافقت و تلاش برخی از تشکلهای حوزه سه گانه میراث فرهنگی کشور ،در سال۱۳۹۱ تاسیس شد. ریاست این شورا به صورت انتخابی توسط سمنهای عضو در مجمع عمومی که هر دو سال یکبار برگزار میشود انتخاب می‌گردد، ریاست شورا را از سال ۱۳۹۱ بر عهده جناب اقای «علیرضا روحانی» بعد آن ۱۳۹۶ با انتخاب مجمع سرکار خانم «سمیه مراقی »و از ۹۸ تاکنون جناب آقای «الیار عاصمی زاده » بر عهده دارد. این شورا طبق اساسنامه اش که به تصویب ، سمن های عضو رسیده است؛ «نهادی است غیردولتی و غیر سیاسی که ماموریتش تعامل و مشورت جهت بهبود قوانین تشکل ها با بخش های گوناگون قوای سه گانه و سایر سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی و نیز شبکه ها و سازمان های مردم نهاد همکار و همراستا در سایر استان ها وهمچنین سایر کشورها در راستای اهداف و سیاست های شورا است

اهداف

پل ارتباطی میان انجمن های حوزه سه گانه میراث فرهنگی با وزارت میراث فرهنگی کشور جهت کاهش مراجعات حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش کارایی و اثر بخشی بیشتر مطالبات و خواست های سمن ها

وظایف

انتخاب نماینده از بین سمن های عضو جهت مطالبات،مکاتبات و حضور در مراجع تصمیم ساز در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مانند کارگروه ها و شوراهای اداری و شرکت در نشست هات و جلسات مراجع دولتی و عمومی غیردولتی جهت اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب و حضور در فرآیند برنامه ریزی

ماموریت

شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور نهادی غیر دولتی است که به هماهنگی و انسجام فعالیت‌های بین سمنهای کشور (حوزه سه گانه میراث فرهنگی) می‌پردازد.

کمیته های شورای هماهنگی

سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

image
image
image
image
اعضای هیئت مدیره

شورای هماهنگی