کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

image

درباره کمیته

اطلاع رسانیاعضای کمیته

  • مرجان حمزوی
  • اهداف

    ایجاد ارتباط موثر بین اعضای شورا و اعضای هیات رییسه و همچنین کمیته های شورا همانگی ، از طریق دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات به منظور انعکاس به مقام مافوق و بالعکس

  • .وظایف

    وظایف اصلی روابط عمومی : ۱_اطلاع رسانی ۲. تبلیغ و ترغیب ۳. مشارکت جویی، همگرایی و بهینه سازی امور

  • .

    .

اطلاعات تماس